Всички снимки в сайта са със запазени авторски права и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.

 

  По смисъла чл. 5, чл.13, чл.19 и чл.42(1) от Закона за авторското право и сходните му права фотографските произведения са обект на авторското право. Авторското право върху произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението освен ако не е уговорено друго(по този начин обикновено заснетия получава собствеността върху вещта – фотографията на която е изобразен, а автора запазва неимущественото право да използва въпросното произведение при негови изложби например или да я разпространява по други, уговорени предварително от страните начини)

При използването на фотографски произведения авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид. При прехвърляне на собствеността, т.е ако е налице продажба на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго договорно и правото за публично показване на произведението, като новия собственик също не може да придобие качеството автор, т.е той придобива само имуществените права да се разпорежда с една вещ, предмет на изкуството – в случая фотография (чл.68, ал.1 от ЗАПСП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторските права на музикалния фон, използван в сайта принадлежат на Paul Collier - http://www.youtube.com/watch?v=ADjcMhkBrCc